Wednesday, September 29, 2004

New Diversion: A Comparative Study of Philippine Lexicons

Before I begin. To those of you who have sent me e-mails concerning ordering my book, this is just to let you know that I am in receipt of them. I intend on giving pricing and shipping information sometime after I receive the books within the next couple of weeks.

In the mean time, I have a new diversion. It's Fe Z. Aldave-Yap's A Comparative Study of Philippine Lexicons. It was published in 1977. It's a comprehensive book and it was just as I was looking for. I do own a copy of Dr. Lawrence Reid's Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies, but it covers "only" 43 languages spoken mostly in Northern Luzon and Mindanao. Aldave-Yap's work expanded upon Dr. Reid's to a total of 80 languages spoken in the Philippines.

The similarities and differences vary depending on the word. For example, dila and its variants (i.e., zila, rira, jila, chila, hila, etc.) are common in about 77 of the languages listed. The other 3 use lengua (in the Zamboanga & Cavite variants of Chabacano) and limut of Kakidugen Ilongot.

For an example of the vast differences, here's the word for "face" in those languages which I posted to a mailing list today. The names and transcription methods used have been altered somewhat.

MUKHÂ - Aklanon, Tagalog, Tagarug Sinauna (a language that is related
more to Kapampangan than Tagalog), Mangyan Tadayawan
NUKÂ - Ibanag
MUKAT - Agta, Isneg

ÁNGAH - Amganad Ifugao, Keley-i Kallahan
ÁNGAS - Northern Kankanaey, Tiruray
ANGAH - Batad Ifugao, Bayninan Ifugao
BÁNGAS - Hanunoo

APÉNG - Balangaw
APÍNG - Guinaang Kalinga
PING, ÁPING - Guinaang Kalinga

BAHU' - Agusan Manobo
BÁNHU' - Dibabawon Manobo
BAYHU' - Samal, Tausug
BÁYHO' - Butuanon, Mamanwa
BÁYHO(N) - Masbateño, Waray-Waray
BAYU' - Siocon Subanon

GE'YA - Dibabawon Manobo
GYA - Kalagan
GUYÁ - Hiligaynon
UYAEN - Kalamian Tagbanwa
UYAHÓN - Aklanon, Buhid, Hanunoo, Romblomanon
PANGUYÁHEN - Kinaray-a
UYÉN - Kuyonon
UYO - Tboli

RANGÍ - Tiruray
LENGI - Maranao
LANGÁ - Ilokano
LANGLANGUAN - Ata Manobo, Tigwa Manobo

NÁWENG - Dibabawon Manobo
NAWÓNG - Hiligaynon, Waray-Waray, Cebuano
NAONG - Kinamigin (Camiguin)

MÚYUNG - Itawis
MUTÚNG - Ibanag
MÚTUNG - Gaddang

LÓPA - Guinaang Bontoc, Binongan Itneg, Botolan Sambal
LÚPA - Kayapa Kallan, Kapampangan, Pangasinan
RÚPA - Ilokano, Aborlan Tagbanwa
DOPA - Ibaloi

BENÉNG - Maguindanao
BÉNNENG - Obo Manobo

BÍAS - Maranao
BIYAS - Maguindanao, Tiruray

MUGING - Isneg
MÚYIÑ - Ivatan

GÁTI - Sarangani Sangil
HATI - Sangir

KAHIMÓ - Waray-Waray
KAIMU' - Mansaka

WALENG - Palawan Batak, Cagayano
WE'LENG - Binukid
WAYÓNG - Surigaonon

LALÁWGEN - Rinconada Bikol
LALÁWGON - Naga Bikol

ALITÁNG - Iraya Mangyan
BATUK - Tagbanwa
BAWA - Sarangani Manobo
BAWEH - Sarangani Blaan, Koronadal Blaan
BEHÁL - Balangaw
DAGWAY - Kinamigin
DANGOY - Ivatan
QA'NUP - Kakiudgen Ilongot
CARA - Zamoboanga Chabacano, Cavite Chabacano
KILAY - Kalamansig Cotabato Manobo (of forehead)
KEPIREKPIREK - Western Bukidnod Manobo
MAMMANG - Pamplona Atta
MATÂ - Casiguran Dumagat
MULU' - Sindangan Subanon
RÚSAY - Alangan Mangyan

The words are grouped by similarity. Those that cannot are at the end of the list. It's a great book. It's too bad that it's out of print.

4 comments:

Anonymous said...

can u help me i need words with tagalog, ilokano, bikolano, kapampangan, waray, cebuano, pangasinan, tausug and kinaray-a translations.....i need at least 50 words...

Anonymous said...

gusto ko lang po itanong kung masasabi niyo po bang simple ang mga salita noon kahit na gumagamit sila ng mga malalalalim na salita? Simple po ba iyon noong mga naunang panahon? thaks po...

Anonymous said...

hi... m juz confused wid wat d correct transcription of d word "buwangin" wud hav to be... wud it be [bUw...] or [buw...]? shud i claim dat d diphthong [uw] exist? please help me... juz send ur answer hir carryz_mah05@yahoo.com thanks! il weyt...

mataripis said...

naniniwala ako na may iilang matandang salita/wika na umiral sa ating kapuluan nuong unang panahon. Kung papansinin mo ang laguna copperplate inscriptions 822 A.D..Ang mga salita duon ay ay parang sanskrit na may sinaunang tagalog! Pansinin ang salitang "baru" na siyang bago sa kasalukuyan, ay nananatili sa ilokano.Ang somawara na sumawala ay sinasabing gamit nuong taong 1940's sa Quezon city.Ang dengan dang kaya siha ay siya naman ngayong dangan at may kaya siya, ay pawang mga salita na umiinog lang sa mga limot na salita sa ating bansa.Pansinin mo anmg bisaya na may salitang sabut(magsalita) ay may anyo naman ng sabat sa dating tagalog na may iba namang gamit ngunit may kaugnayang kahulugan.ibig sabihin kapag napag aralan mo ang lahat ng wikain o pangunahing wikain sa ating kapuluan, ang lahat nang ito ay dati nang umiral sa iilan o iisang anyo ng matandang uri ng wika gaya nang sinaunang wika na ginamit sa Laguna Copperplate inscriptions 822 A.D.!